facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEZ PRAWA JAZDY

 

 

Wbrew powszechnej opinii pojazdów kategorii L6e i L7e nie można prowadzić nie posiadając prawa jazdy.

Zawiłość przepisów w tej kwestii rozwiązały definitywnie zmiany wprowadzone po 19 stycznia 2013r.

Zgodnie z uregulowaniami obowiązującymi przed zmianą przepisów Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dział IV „Kierujący” Rozdział 1 „Uprawnienia do kierowania” Art. 87. 3. definiował :
„Nie wymaga się uprawnienia do: 1) kierowania rowerem, motorowerem lub pojazdem zaprzęgowym od osoby, która ukończyła 18 lat;”

Jako, że we wcześniejszych uregulowaniach prawnych pojazdy klasy mikro nie posiadały odrębnych kategorii, to ze względu na ograniczenia techniczne część pojazdów kategorii L6e zaliczano do motorowerów.

W przepisach wprowadzonych po 19 stycznia 2013r (Dziennik Ustaw nr30 z 5 stycznia 2011r.) wprowadzono nowe definicje pojazdów : czterokołowiec (L7e) oraz czterokołowiec lekki (L6e), zmieniono również przytoczony wyżej zapis, który obecnie brzmi :
„Nie wymaga się uprawnienia do kierowania rowerem lub pojazdem zaprzęgowym od osoby, która ukończyła 18 lat” .

W przypadku osób które nie ukończyły 18lat do dnia 19 stycznia 2013r. jedynym dokumentem uprawniającym do kierowania mikro pojazdem jest Prawo Jazdy stosownej kategorii(AM lub B1). Natomiast dla osób które ukończyły 18 lat przed datą zmiany przepisów, zgodnie z zasadą „Lex retro non agit” (prawo nie może działać wstecz), powyższa zmiana nie powinna mieć większego znaczenia, gdyż prawo do kierowania motorowerem nabyły przed wejściem w życie nowych przepisów.

Ustawodawca przewidział jednak taką sytuację i dokonał stosownych zmian w definicji pojęcia motorower.

Obecnie definicja zawarta w Dzienniku Ustaw nr30 z 5 stycznia 2011r. przedstawia się następująco:
„Motorower :€“ pojazd dwu lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;”

Podsumowując aby legalnie kierować mikro pojazdem niezbędne jest Prawo Jazdy odpowiedniej kategorii (odpowiadającej wiekowi kierującego i grupie homologacyjnej pojazdu).
Więcej informacji w zakładce „Prawa Jazdy”